Palden Yeshey

    • Tel: 323536
    • Location: pyeshey@moea.gov.bt