བསམ་རྩེ་ དམ་དུམ་བཟོ་གྲྭ་གླིང་ཀ་ཉམས་གསོའི་ལཱ་གི་རིན་བསྡུར།

བསམ་རྩེ་ དམ་དུམ་བཟོ་གྲྭ་གླིང་ཀ་ཉམས་གསོའི་ལཱ་གི་རིན་བསྡུར- ཁ་གསལ།

ལན་གསལ་བཀོད།

ཁྱོད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འདི་དཔེ་སྐྲུན་འབད་འོང། དགོས་འདོད་ས་སྒོ་ཚུ་ * སྦེ་མངོན་གསལ་འབད་ནུག

*