རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་སྙན་ཞུ།

སྤྱི་ཚེས་༡༡/༡༠/༢༠༡༧ གི་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲན་བསྡུར་གྱི་གྲལ་རིམ་ཡར་དྲག་འགྱོ་ཡོད་པའི་ སྐོར་བཀོད་ཡོདཔ།

༼ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ འདི་ཁར་ ཨེབ་གནང་༽